default-logo

Lựa chọn cá sặc bổi lớn, ướp gia vị vừa ăn, phơi dưới nắng gắt sau 3 đến 4 ngày cho khô và bảo quản trong tủ đông. Khô sặc rằn ưu điểm thịt thơm ngon, ít xương

Close