default-logo

Giới Thiệu Về Nhà hàng Tân Hậu Giang

Tầm nhìn: Tân Hậu Giang xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, góp phần xây dựng thương hiệu cá Thát Lát, đặc sản tỉnh Hậu Giang, mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên liên quan, đưa cá Thát Lát Hậu Giang đến tất cả các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam, vươn xa hơn đến các nước
Xem thêm
Close